onsdag 17. juli 2013

Rondane


Jeg må bare lage en blog om Rondane nasjonalpark. Vi var der i begynnelsen av juli 2013 på vår berømmelige tur til Otta og familiebesøk. Parken ble  opprettet i 1962. Det var Norges første nasjonalpark. Målsettingen var å ta vare på et urørt fjellområde med en spesiell egenart og variert biologisk mangfold. En ville også verne om villreinstammen i Rondaene. Naturen her er spesiell med store vidder, høye fjell og mye reinlav som skaper utrolig fine fargenyanser i grønt. Det var første gang vi var her, og vi ble nesten stumme av forundring. Mange av fjellene rager over 2000 meter, Rondslottet ligger bl.a. på 2178 meter. I dag er Rondane et viktig leveområde for villrein, samt en skikkelig "happening" for turister fra hele verden. Et område som Norge kan være stolt over. Bilder følger for dere som er interessert.
På vei til Rondane.  Bildet er tatt like øst for Otta. 

Vi ser Rondane i det fjerne

Vi er opp på Norges "tak", forunderlige skyer

Reinlaven dekker hele området

Fjell på fjell i fine skrålinjer

Kunne  det være  vesener fra verdensrommet

Litt forundret over at det er lov å bygge hytter her like ved  foten til Rondane. 

Ny invasjon fra verdensrommet

Fine grønne nyanser  overalt

Fint var der  hvor en snudde seg. 

Mye reinlav

Ren og ryddig natur

Det er bare å nyte

Fotointerssen tar helt av. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar