torsdag 24. oktober 2013

Norsk Høstfest i USA - blogg 3 (fra tur til USA 25.9 - 8.10, 2013)


Norsk Høstfest i Minot, en by på 37000 innbyggere  som ligger i Nord Dakota, USA er en spesiell opplevelse. Det er Nord-Amerikas største skandinaviske festival. Den arrangeres hvert år i slutten av september. På denne høstfesen yrer det av liv over alt. Det pågår flere konserter i forskjellige avdelinger, utstillere i hopetall som vil vise og selge sine produkter. De kommer hovedsaklig fra det nordlige Amerika.
 Under åpninngssermonien ble antall deltakere fra Skandinavia bedt om å reise seg. Fra Danmark bare noen få, det samme fra Sverige, men da Norway ble ropt opp var det som omtrent halve salen reiste seg. Det var så gøy og oppleve at stakkars lille Norge var så godt representert.
Vi var der som et ledd i Active Travel sitt turprogram vedr.: "opplev det norske Amerika". Vi ble ikke skuffet. Første tanke var at dette holder vi ikke ut pga for mye støy og aktivitet over alt, men det ble vi fort vant med,  og vi  ble dratt med i festival-dragsuget. Mens vi gikk der med våre identitetskort godt synlige, så ble vi stoppet av den ene etter den andre. Min bestefar kom fra Fister i Rogaland, min mor fra Hamar osv...
Mange hadde aldri vært i Norge, men snakket flytende norsk pga at foreldrene hadde snakket norsk med dem som barn. Vi deltok på flere konserter, bl.a. med Frank Sinatra jr, Bjøro Håland, Kris Kristofersen m. fl. I tillegg ble vi som en ekstra gunst fra arrangøren invitert på en bankett, "The Scandinavian Hall of Fame, annual awards banquet 2013". Det var så stilig, at jeg tenkte at dette blir nok bare en gang i livet. Nedenunder følger noen bilder fra denne høstfesten. Det var ekstremt dårlige lysforhold, men se du som liker slikt.
Vi ble møtt av en skikkelig plakat . 

To vennlige politimenn tok i mot oss

Lefser fra Montana. Lett å se at  navnet er norsk.

Ganske trivelig må en si. Norge på sitt beste

Folk overalt. Det var lagt ned mye arbeid i pynting

Vevekunsten ble holdt vedlike. 

Sollid norsk håndverk. 

Klovner var det også. Denne kommuniserte iallfall med fotografen

Denne karen snakket flytende norsk. Han hadde aldri vært i Norge. Faren hadde  snakket norsk med han som barn. 

Carrol Juven til venstre. Han er en av hovedpersonene bak den tette kontakten som idag finnes mellom Norge og Nord-Dakota. Han er aktiv med i arrangering av Norsk Høstfest. Hans slekt kommer også fra Norge. Jeg har desverre ikke navnet på hans kollega. 

Island var også representert på denne Høstfesten

Sollid håndverk utført med bunad

Musikk var det overalt. 

Det var dem som svinget seg. 

En pust i bakken for Kjell og Irene Heggebakk og Anne Marie Berget

Det manglet ikke på dekorasjon

Vår trofaste guide, Roger Reinhart, som var med oss i over to uker. Det var en mann med humor og mye varme og omsorg for oss alle.  Her sammen med Anne Marie.

Her er vi på banketten som er til ære for dem som er med å knytte bånd mellom Amerika og Skandinavia.

Siste bilde fra denne spesielle høstfesten. 

mandag 21. oktober 2013

Utvandring til USA - blogg 2. (fra tur til USA 25.9 - 8.10, 2013)


Som antydet i blogg 1, så  deltok Anne Marie og jeg på en tur til Minnesota, Sør- og Nord-Dakota i USA. Arrangør var Active Travel i Oslo. Disse statene kalles også for det "norske Amerika". Turen var lagt opp slik at vi kunne få se og bli kjent med utvandrenes sin historie både via museer og besøk på gårder.
Jeg har lest en del bøker om utvandrerne, som kom til dette store landet med noen enkle redskaper og litt penger i lommen etter salg av et lite gårdsbruk i Norge. De kom til Ellis Island i New York hvor de så ble sendt videre vestover  til bl.a. til det vi idag, som sagt, kaller det "norske Amerika".  Avstandene var store og de brukte uker før de kom frem og kunne sette spaden i jorden. Det var ukultivert jord med mye preriegras. De fikk tildelt sin jord og etter to år fikk de skjøte vederlagsfritt. Fra 1800 tallet og utover utvandret 800 000 nordmenn. Fram til 1836 var det en moderat utvandring, da var det mer politiske og relgiøse minioriteter som kom til USA. Først på 1860 tallet startet den store  utvandringsbølgen.  Motivet for denne utvandringen var nok fattigdom, undertrykking, klassedeling m.m. i vårt gode land. Heldigvis har vi lite av det nå, takket være en god sosialdemokratisk styring.  Noen reiste nok også pga eventyrlyst og rykter om billig jordbruksland. Jeg har tatt en del bilder, noen er fra museer med dårlig lys, så kvaliteten er ikke så god, men de forteller sin historie.
Dette huset er fra 1892. Det kan være represnetativt for den store utvandringsbølgen. Huset befinner seg i dag på et museum i Fargo. Legg merke til veggene, det er ikke sement, men leire. Husk det blåser mye på disse kanter og vintrene kunne være skikkelige kalde.

Her ser vi fra samme hus, bare innvendig. Det var enkelt. 

Dette er et fotografi fra 1908. Legg merke til bilen. Den var allerede kommet i USA. Orginalen var av dårlig kvalitet, derfor ble ikke dette bedre. 

Her er vi kommet nærmere vår tid. Også dette er et fotografi, angivelig fra 1930-1940. Driftsbygningen er blitt større, det samme med buskapen. 

Jeg har vært med å skjære korn med sigd, binde dem sammen og sette dem opp til tørk. Det er litt av et arbeid. Også dette er fotografi, angivelig fra 1920 - 30. Legg merke til at dette er store områder. 

Maskinene gjør sitt inntok. De kom tidlig til USA. Her befinner vi oss i første del av 1900 tallet. 

Det  er mais som høstes her. John Deere var tidlig ute med maskiner. Dette bildet er også fra første del av 1900 tallet.  

Dette er nok  fra  tidlig på 1900 tallet. Her er det hesten som er arbeidskraften. 

Dette bildet henger på et museum. Det er gammelt. Legg merke til de store slettene og det ensomme huset. Øverst til høyre ser vi  en annen familie som har slått seg ned. Avstanden er stor. Ensomheten er enorm. Slik var det når utvandrerne kom på siste del av 1800 tallet. Trillebåren var umulig å få bort.

En tro kopi av en oksekjerre. De ble mye brukt av de første innvandrerne. Alt var håndlagt. 

Innvandring, skissert på en husvegg. 

Så vokste det opp et samfunn med de nødvendige fasciliteter. Dette er en butikk tidlig på 1900 tallet. Her finnes alt. 

Bilen kom også. Dette er en Ford fra 1905 

Skole ble det etablert. Se årstallet på tavlen. 1920. 

Små landsbyer med tannlege, apotek, kafeer vokste fram. 

Kinosal kom også. 

Det samme med kirke. Legg merke til ovnen. 
Meieri ble også etablert. 

Politistasjon med arrest. Den er ikke stor. 

Telefondamen som visste alt - hun kom hun også. 

Bernt Gundersen sin farm fra 1884. Vi var der, og spiste i løen. 

På Gudersen sin farm ble vi mottatt med "Ja, vi elsker..." Det var ganske rørende.  Alle disse har  røtter fra Norge. En bestefar fra Hamar, en mor fra Gudbrandsalen osv. Vi ble tatt imot med små gaver og vist mye oppmerksomhet. Det var gripende å se hvor stolte de var av å stamme fra Norge. 


Huset til Gundesen slik det er i dag. Allminnelig, man prioriterer fortsatt maskiner og utstyr enn flotte hus. Fornuftig. Det vitner om en  sunn gårdsdrift. 
De store vidder er der fortsatt. En ser noen treklynger langt der borte. Der er det noen som bor. Slik var det også på   1800 tallet. Utrolig langt til nærmeste nabo. 

tirsdag 15. oktober 2013

Alt er stort i Amerika - blogg 1 (fra tur til USA 25.9 - 8.10 2013)Amerika har nå alltid i mitt hode vært det store landet. Som barn fikk vi Amerika-pakker  med snop og tyggegummi som ikke fantes i vårt land. Senere i livet ble det bøker om dette landet, om dets historie, imigranter fra store deler av Europa og spesielt utvandrere fra skadinaviske land. Over mange år har det dannet seg bilder av livet  "over there" som det heter på folkemunne. Reisebyrået, Active Travel i Oslo, arrangerte en tur til Utvandrerstatene, Minnesota, Sør Dakota og Nord Dakota. Turens varighet var 15 dager. Det ble for Anne Marie og meg en innholdsrik tur med mange opplevelser som jeg må fordele over flere blogger. I denne bloggen vil jeg bare bygge opp under  den vanlige oppfatningen at "alt er så stort i Amerika". Det kan jo være et munnhell, men sannelig må jeg si at det meste var stort, det gjaldt veier, gårdsbruk, redskaper, hoteller, lastebiler, landskap, porsjoner på restauranter, kjøpesentra etc. Jeg legger ved 19 bilder som bare illustrerer litt av denne storheten.


Dette skal visstnok være det største kjøpesenteret i Amerika. Mange kommer hit fra fjærn og nær for å handle. Det ble for mye for meg. Her kunne man lett gå seg vill. 

Norsk Høstfest i Minot er store saker. Yrende liv over alt. 

På alle hoteller var det noen kraftige senger og store rom

Biff var det ikke mangel på og kraftige redskaper til å spise med. Bildet er tatt av Anne Marie. 

Det var alltid slike enorme utvalg på de fleste kjeøpesentra. 

Et selvbetjeningsopplegg. Ikke bare et gresskar, men hundrevis. 

Lastebilene var også noe for seg selv. En størrelse som man stod bare og måpte etter. 

Traktor, jeg har ikke sett noe større. 

Et gårdsbruk med 10000 kyr. Vi måtte se det for å tro det. 

Vi fikk se inn i fjøset. Kyr på rekke og rad. 

Vidder så lagt øyet rakk, og flatt. Dette skal være mais. 

Landskapet er uendelig. Dette er fra Minnesota. 

En enorm gåsefarm. Flere tusen gjæss her.

Dette er ikke et fjell, men en silo. Det er bildekk som  er lagt på toppen for å holde plasten på plass. Det skal være 180000 tonn lagret her

Slike tanker så vi overalt. Maisen lagres i slike tanker

Tank for soyabønner

Fra et større gårdsbruk. Maisen pumpes inn i tanken. 

En ovn fra et vanlig museum. Også her en veldig størrelse

Bøffel, ja,  stor skal også den være.