onsdag 10. april 2013

Cuba, blog 3 - ArkitekturHavanna er en by på  omtrent 2.2 millioner innbyggere. Det er den største byen i Karibien. De fleste større bygg ble bygget før revolusjonen  i 1959.  Etter revolusjonen ble det satset på skole og helsevesen.  Fra 1960 og utover ble byen utsatt for forfall og betydelig manglende vedlikehold, og mange ingeniører og fagfolk innen bygningsbransjen flyktet på den tiden til Miami i USA. Handelsblokade og mangel på varer innen bygningssektoren medførte også et økende forfall. Situasjonen ble ytterligere forverret da Sovjetunionen ble oppløst på 1990 tallet.

 USA investerte store ressurser i Cuba  fra 1900 tallet og  frem til revulusjonen. Det ble bygget flotte hoteller, nattklubber, casinoer m.m. Koorupsjon, mafia, prostitusjon og kriminalitet var den gang et stort problem. Fulgencio Batista var den siste USA-vennlige presidenten og han ble styrtet av Fidel Castro i 1959. Vi ble nesten sjokkert over forfallet og at det bodde folk i de forfalne bygningene. Noen bygninger var mer staslige, men det var heller unntaket. Boligblokker utenfor bykjernen var nok for det meste før revulusjonen, og de holdt en bedre standard, men også de hadde behov for vedlikehold. Som vanlig vandret jeg rundt med mitt kamera og vil vise litt av kontrastene i arkitekturen/bygningsmassen, og spesielt fra selve Havanna.
Det bor folk her - legg merke til barnet i døråpningen

Samme boligkompleks, men fra en annen vinkel

Et vanlig gatehjørne

En ordinær gate i Havanna

Nok en boligblokk

Det samme her

Klestørk over alt. 

Her ser man tydlig antydning til et stasligere bygg

En helt vanlig bolig i Havanna

Så kom vi over denne bygningen. 

Det nasjonale museet- et flott bygg. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar