mandag 21. oktober 2013

Utvandring til USA - blogg 2. (fra tur til USA 25.9 - 8.10, 2013)


Som antydet i blogg 1, så  deltok Anne Marie og jeg på en tur til Minnesota, Sør- og Nord-Dakota i USA. Arrangør var Active Travel i Oslo. Disse statene kalles også for det "norske Amerika". Turen var lagt opp slik at vi kunne få se og bli kjent med utvandrenes sin historie både via museer og besøk på gårder.
Jeg har lest en del bøker om utvandrerne, som kom til dette store landet med noen enkle redskaper og litt penger i lommen etter salg av et lite gårdsbruk i Norge. De kom til Ellis Island i New York hvor de så ble sendt videre vestover  til bl.a. til det vi idag, som sagt, kaller det "norske Amerika".  Avstandene var store og de brukte uker før de kom frem og kunne sette spaden i jorden. Det var ukultivert jord med mye preriegras. De fikk tildelt sin jord og etter to år fikk de skjøte vederlagsfritt. Fra 1800 tallet og utover utvandret 800 000 nordmenn. Fram til 1836 var det en moderat utvandring, da var det mer politiske og relgiøse minioriteter som kom til USA. Først på 1860 tallet startet den store  utvandringsbølgen.  Motivet for denne utvandringen var nok fattigdom, undertrykking, klassedeling m.m. i vårt gode land. Heldigvis har vi lite av det nå, takket være en god sosialdemokratisk styring.  Noen reiste nok også pga eventyrlyst og rykter om billig jordbruksland. Jeg har tatt en del bilder, noen er fra museer med dårlig lys, så kvaliteten er ikke så god, men de forteller sin historie.
Dette huset er fra 1892. Det kan være represnetativt for den store utvandringsbølgen. Huset befinner seg i dag på et museum i Fargo. Legg merke til veggene, det er ikke sement, men leire. Husk det blåser mye på disse kanter og vintrene kunne være skikkelige kalde.

Her ser vi fra samme hus, bare innvendig. Det var enkelt. 

Dette er et fotografi fra 1908. Legg merke til bilen. Den var allerede kommet i USA. Orginalen var av dårlig kvalitet, derfor ble ikke dette bedre. 

Her er vi kommet nærmere vår tid. Også dette er et fotografi, angivelig fra 1930-1940. Driftsbygningen er blitt større, det samme med buskapen. 

Jeg har vært med å skjære korn med sigd, binde dem sammen og sette dem opp til tørk. Det er litt av et arbeid. Også dette er fotografi, angivelig fra 1920 - 30. Legg merke til at dette er store områder. 

Maskinene gjør sitt inntok. De kom tidlig til USA. Her befinner vi oss i første del av 1900 tallet. 

Det  er mais som høstes her. John Deere var tidlig ute med maskiner. Dette bildet er også fra første del av 1900 tallet.  

Dette er nok  fra  tidlig på 1900 tallet. Her er det hesten som er arbeidskraften. 

Dette bildet henger på et museum. Det er gammelt. Legg merke til de store slettene og det ensomme huset. Øverst til høyre ser vi  en annen familie som har slått seg ned. Avstanden er stor. Ensomheten er enorm. Slik var det når utvandrerne kom på siste del av 1800 tallet. Trillebåren var umulig å få bort.

En tro kopi av en oksekjerre. De ble mye brukt av de første innvandrerne. Alt var håndlagt. 

Innvandring, skissert på en husvegg. 

Så vokste det opp et samfunn med de nødvendige fasciliteter. Dette er en butikk tidlig på 1900 tallet. Her finnes alt. 

Bilen kom også. Dette er en Ford fra 1905 

Skole ble det etablert. Se årstallet på tavlen. 1920. 

Små landsbyer med tannlege, apotek, kafeer vokste fram. 

Kinosal kom også. 

Det samme med kirke. Legg merke til ovnen. 
Meieri ble også etablert. 

Politistasjon med arrest. Den er ikke stor. 

Telefondamen som visste alt - hun kom hun også. 

Bernt Gundersen sin farm fra 1884. Vi var der, og spiste i løen. 

På Gudersen sin farm ble vi mottatt med "Ja, vi elsker..." Det var ganske rørende.  Alle disse har  røtter fra Norge. En bestefar fra Hamar, en mor fra Gudbrandsalen osv. Vi ble tatt imot med små gaver og vist mye oppmerksomhet. Det var gripende å se hvor stolte de var av å stamme fra Norge. 


Huset til Gundesen slik det er i dag. Allminnelig, man prioriterer fortsatt maskiner og utstyr enn flotte hus. Fornuftig. Det vitner om en  sunn gårdsdrift. 
De store vidder er der fortsatt. En ser noen treklynger langt der borte. Der er det noen som bor. Slik var det også på   1800 tallet. Utrolig langt til nærmeste nabo. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar